Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

Kwaliteit in de logopedie

Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

 

Alle BEO logopedie logopedisten van Enschede tot Goor, Delden tot Albergen zijn zeer gemotiveerd om de kinderen die bij ons in behandeling komen, te helpen. En wanneer de behandeling door een BEO collega moet worden overgenomen dan kan dat heel makkelijk. Zelfs bij de speciale logopedie zoals PRT-behandeling of de pre verbale logopedie. 

Die makkelijke overdracht tussen collega’s hebben we altijd praktisch opgepakt door onderling onze kennis te delen, door casuïstiek te bespreken en onderling werkgroepen op te zetten. In het administratieve gedeelte konden we, vonden wij, nog stappen maken. 

kwaliteit logopedieGaat de administratieve overdracht wel zo soepel? Om dit te weten hebben we gevraagd aan een audit bureau om ons onder andere hierop te toetsen.  

Deze toets gaat dan niet over de praktische behandelingen, juist de administratieve handelingen en overdracht werden bekeken. 

De privacy van iedereen hielden we allemaal goed in de gaten. Anoniem werden de dossiers gekozen en daarna doorgenomen.  

En wat blijkt? Onze dossiers van de logopedisten in Geesteren, Albergen, Diepenheim, Delden, Goor, Bentelo, Hengevelde, Enschede, Denekemap en Markelo zijn allemaal gemakkelijk over te nemen door de collega logopedisten! 

Dit gaat ook op voor de OMFT-behandeling, de pre verbale/prelogopedie behandeling, de behandelingen via PROMPT, PRT, de behandeling van de kinderen met het syndroom van Down of kinderen met AS stoornissen; eigenlijk al onze behandelingen. 

PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT (Pivotal Response Treatment) BEO is de enige praktijk in de eerste lijn die PRT training geeft.

PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat.

Van nature nemen kinderen van jongs af aan veel initiatieven om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels toepassen.

De technieken die bij PRT (pivotal response treatment) worden geleerd, richten zich op het nemen van initiatief in het contact met een ander. Hierdoor ontstaat er meer wederkerigheid in de interactie. De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. De PRT behandeling richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief om contact te maken met anderen niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt bij hen gezien als een kernprobleem, dat van grote invloed is op hun verdere ontwikkeling. PRT richt zich op dit kernprobleem. Doordat de behandeling is gericht op kernwaardigheden, komen andere vaardigheden als vanzelf ook tot ontwikkeling.

PRT valt net als PECS (picture exchange communication system) onder Applied Behavior Analysis (ABA oftewel gedragstherapie) en is een wetenschappelijk bewezen interventie. De PRT behandeling is in 2005 overgekomen vanuit Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 400 hulpverleners opgeleid in de PRT, ook Milou Derkman en Angela Hoogstrate zijn hierin geschoold. In Twente zijn de organisaties die PRT aanbieden: Accare en Karakter. In de eerste lijn is BEO logopedie de enige in Twente die PRT geschoolde trainers heeft.

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

 

EHealth wordt steeds meer toegepast in de zorg. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online worden gegeven. Door de maatregelen rondom de coronacrisis waren veel logopedisten het afgelopen jaar genoodzaakt om behandelingen online uit te voeren. In korte tijd hebben zij zich deze, voor velen nieuwe, manier van behandelen eigen gemaakt. Met succes, het lijkt erop dat de telelogopedie ook na deze crisis een behandelmethode blijft waarvoor een patiënt kan kiezen. Daarnaast hebben de logopedisten van BEO logopedie ook de cursussen die voor de Coronapandemie altijd live werden gegeven omgezet naar een eHealth variant. De cursus voor ouders; praten doe je met z’n tweeën’ is op de huisbezoeken na, helemaal online te volgen (zie eerder nieuwsbericht) De gebarencursus is inmiddels via www.beo-academie.nl als e-learning te volgen. De voordelen zijn groot: geen oppas hoeven regelen als je samen met je partner de cursus moet volgen en op je eigen moment de computer opstarten en de gebaren oefenen. 

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie, die jaarlijks op 6 maart plaatsvindt, volledig in het teken van eHealth, ofwel elektronische toepassingen die patiënten en zorgverlener helpen om, vaak via internet of een app, met elkaar te communiceren. Op deze dag laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor patiënten jong en oud. Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander onderdeel uitgelicht.  

Online behandelen heeft veel voordelen; patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet. 

Logopedie helpt, altijd en overal! 

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken, die grote impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een patiënt. Door gespecialiseerde zorg te bieden vergroten logopedisten de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven, voor jong en oud. Bijvoorbeeld van afasiepatiënten na een beroerte of bij spraakstoornissen ten gevolge van een schisis. Logopedisten zorgen ervoor dat jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in spraak en taal niet achterblijven bij leeftijdgenootjes. 

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van aandoeningen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen coachen die regelmatig moeten presenteren. Verder houdt de logopedist zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorg instellingen. 

 

prentenboek

Prentenboeken in alle talen

Prentenboeken in alle talen

We zijn als logopedisten van BEO logopedie al enthousiast over de VoorleesExpress. En nu heeft de VoorleesExpress weer zo’n mooi initiatief om kinderen te helpen genomen. Maar wat is eigenlijk de VoorleesExpress? De VoorleesExpress is een stichting die ervoor zorgt dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Door de inzet van vrijwilligers die willen ondersteunen is dit alles mogelijk. De vrijwilliger ontmoet het gezin twintig keer; bijvoorbeeld bij het gezin thuis, online of op een openbare plek, zoals de bibliotheek. Samen met de ouders gaat de vrijwilliger aan de slag met taal en (voor)lezen en streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Aanmelden kan via de site van de VoorleesExpress. Ook vrijwilligers die willen voorlezen, kunnen ze altijd gebruiken!

De VoorleesExpress gelooft net als de logopedisten van BEO logopedie in de kansen van meertaligheid. En omdat er voor een grote groep ouders onvoldoende aansprekend materiaal is waarop zij in hun eigen taal, en op hun eigen manier, aan de slag kunnen heeft stichting VoorleesExpress het initiatief genomen om prentenboeken te laten vertalen zodat ze toegankelijk worden voor anderstalige en/of laaggeletterde ouders en hun kinderen.

Op de site www.prentenboekeninalletalen.nl vind je audio-vertalingen van mooie prentenboeken. Deze vertalingen zijn met veel liefde gemaakt door vrijwilligers en worden door hen aan je voorgelezen. Het zijn prachtige prentenboeken; onder andere het prentenboek van het jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ maar ook klassiekers zoals Woeste Willem, het prentenboek dat we gebruiken bij de taaltherapie Story Grammar Training bij bijvoorbeeld kinderen met een TOS, een taalontwikkelingsstoornis.

De audio-vertalingen van de boeken zijn in echt veel talen te horen. Van onder andere Tigrinya, Arabisch, Zweeds, Fries en ook in Gebarentaal!

Wat een mooi initiatief om iedereen van mooie prentenboeken te kunnen laten genieten!

Dat de VoorleesExpress werkt lees je hier: https://voorleesexpress.nl/assets/VoorleesExpress-2019-factsheet.pdf

Certificering

Certificering

Alles moet tegenwoordig een keurmerk hebben. Zo zijn de behandelmethodes evidence based of practice based. Wat betekend dat het nut en de werking van een methode is bewezen vanuit onderzoek of vanuit werken met de methode in de praktijk.

Ook de hele praktijk kan worden gekeurd en dat kan door middel van een audit. Bij een audit komen een soort testers/ leraren/auditors kijken in de praktijk en onderzoeken ze de praktijk op het volgen van de richtlijnen die er voor de logopedisten is opgesteld.

Ze kijken bijvoorbeeld naar de ingevulde dossiers, daar staan alle gegevens van de behandeling, het logopedische plan met de doelstellingen in als ook de werkwijzen en wat er gedaan moet worden, nu en de volgende keren. Zo kan bij uitval door ziekte een collega de behandeling zo overnemen.

Het is handig om af en toe weer even met elkaar te hebben over de dossiers. Afgelopen week hebben we daarvoor een dame van HCA een auditbureau uitgenodigd om ons weer helemaal te informeren over de laatste regels. En dat klinkt natuurlijk saai, een ochtend over administratie praten en dan in de middag bezig met de administratie. Nu staan wel weer alle neuzen dezelfde kant op en hebben we elkaar na lange tijd weer eens live gezien. (Natuurlijk met in achtneming van alle geldende Corona maatregelen) hebben we gezamenlijk een lekkere lunch gehad en zijn we weer helemaal bijgepraat! Dank aan dagbehandeling BrumBrum voor het beschikbaar stellen van de Coronaveilige ruimte! Waar we allemaal op afstand van elkaar konden zitten.

Laat de audit maar komen!

Leer zelf de taalontwikkeling van uw kind stimuleren! 

Komende dinsdag, 18 januari 2022, start de oudercursus Praten doe je met zn Tweeën, de Hanen methodiek voor de tweede keer online! 
Tijdens de cursus ‘Praten doe je met z’n Tweeën cursus leren ouders hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleertDe online cursusavonden worden afgewisseld met de individuele leermomenten waarbij een van de cursusleidsters/logopedisten bij je thuiskomt om je in de dagelijkse situatie te coachen via video-feedback. 
Dat je nu online kan leren om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren heeft een aantal voordelen: Je hebt geen reistijd én je hebt geen oppas nodig voor de hele avond! En sinds de Corona-pandemie is haast iedereen gewend aan online bijeenkomsten. 
Voor wie is deze cursus? Voor ouders die; het contact met hun kind willen verbeteren, willen leren om alledaagse bezigheden te gebruiken voor de communicatie met je kind, willen leren om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Wanneer de kinderen een taalachterstand hebben of een taalontwikkelingsstoornis en tussen de 2 en 6 jaar zijn en nog niet praten of maximaal in twee-woordzinnen kom je als ouders voor deze cursus in aanmerking. 
 
De Hanen methodiek heeft een oudercursus “Praten doe je met z’n Tweeën Deze cursus voor ouders is een stap-voor-stapcursus om de communicatie met uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders. Het is plezierig als beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen. 
 
Inhoud van de cursus. 
De cursus bestaat uit een combinatie van online groepsbijeenkomsten en live huisbezoeken. Tijdens de acht online bijeenkomsten worden communicatieprincipes uitgelegd en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de taalverwerving van uw kind verloopt en hoe u de communicatieprincipes thuis kunt toepassen. Tijdens de drie huisbezoeken zullen wij samen met u bekijken in hoeverre u de theorie kunt toepassen in de omgang met uw kind en krijgt u concrete tips om het contact met uw kind te verbeteren. Dit doen wij met behulp van video-opnames en directe coaching. 
 
Cursusleiders 
De cursus wordt gegeven door de in de methodiek gespecialiseerde logopedisten: Milou Derkman en Angela Hoogstrate. Ze zijn beiden iedere cursusavond aanwezig. 
 
Waar en wanneer 
De volgende cursus start na de zomervakantie 2022 (bij voldoende aanmeldingen.) Nog voor de zomervakantie organiseren we een informatieavond waarin meer informatie over de inhoud van de cursus wordt gegeven en ook vragen aan de cursusleidsters kan worden gesteld  
Informatie en aanmelden 
Voor informatie of direct aanmelden voor de informatieavond kunt u Milou of Angela een mail sturen: info@beologopedie.nl, dan nemen zij contact met u op. 
 
Vergoeding 
Logopedie en deze oudercursus worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. 
BEO Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland 
Preverbale logopedie 

Preverbale logopedie 

Preverbale logopedie ook voor baby’s?

Als de gewone cliënten bij ons komen en ze horen dat we ook bij baby’s op bezoek gaan krijgen we vaak de vraag: baby’s, die kunnen toch nog niet praten? En inderdaad dat kunnen ze nog niet. Daar komt de pré-verbaal logopedist of ook wel prelogopedist genoemd, dan ook niet voor.  
Om babys en hun ouders te mogen helpen moet je als logopedist extra scholing onder andere op het gebied van de algehele ontwikkeling van baby’s, de drinkontwikkeling, kauwontwikkeling, start van de hapjes, speekselverlies en ‘flesweigerenhebben gevolgd. Daarnaast wordt er verwacht dat je de kennis in praktijk brengt en een heel aantal uren per jaar de baby’s met drinkproblemen behandelt, om de kennis ook in praktijk te brengen. Voor dit stuk van de logopedie is een speciaal kwaliteitsregister, hierin zijn de prelogopedisten Milou Derkman en Angela Hoogstrate ook ingeschreven.  

 

De hulpvraag bij baby’s ligt meer op het gebied van drinkproblemen of het leren kauwen. 
Daarbij kan je denken aan kinderen met syndromen die slecht drinken, prématuur geboren kinderen of kinderen die een hersenbeschadiging hebben waardoor het drinken uit borst of fles niet gemakkelijk gaat. Er kunnen problemen zijn met de spierspanning, waardoor het zuigen, kauwen en slikken lastig kunnen zijn. Echter ook baby’s die zich verder goed ontwikkelen maar moeite hebben met bijvoorbeeld de hapjes van de lepel of problemen hebben met kauwen kunnen verwezen worden voor preverbale logopedie.  

 

De baby’s die worden aangemeld voor preverbale logopedie komen via de jeugdarts van de GGD (het consultatiebureau), de huisarts maar ook veel verwijzingen komen via de kinderarts. Voor de prelogopedie is een verwijzing ook echt nodig, er moet eerst worden uitgesloten of er ook onderliggende medische problemen zijn die aandacht nodig hebben. Daarna mogen wij bij de babys thuiskomen; baby’s zien we voornamelijk in de thuissituatie. 

 

Ook de overgang van de borst naar de fles kan problemen geven. En dat is lastig wanneer je als moeder weer wilt gaan werken! Als moeder kan je behoorlijk in de problemen worden gebracht wanneer je dan in de pauzes niet even naar je baby kan om te voeden.  
Om ouders daarbij te kunnen helpen hebben we ook weer extra bijscholing, de masterclass ‘flesweigeren gevolgd.  

 

Wij blijven ons bijscholen en volgen steeds de laatste ontwikkelingen op de voet, we hebben regelmatig overleg met de kinderartsen en ook logopedisten in het ziekenhuis om de overgang van de drinkbegeleiding van het ziekenhuis naar thuis goed te laten verlopen.  

 

Wil je tips of informatie over wat wij voor je kunnen betekenen of wil je je ervaring delen, neem dan contact op via de telefoonnummers van Milou Derkman (prelogopedie Enschede) of Angela Hoogstrate (prelogopedie Hof van Twente)

kinderboeken week

Elk jaar zijn er twee heel bijzondere weken in het jaar: De nationale voorleesdagen in januari en de kinderboeken week in oktober.
Dit jaar is het thema van de kinderboeken week: ‘worden wat je wil.’
De kinderboeken week is dit jaar van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021.

Voorlezen en zelf lezen, iedere logopedist, pedagogisch medewerker in de kinderopvang, leerkracht basisonderwijs en ook leerkrachten op het voorgezet onderwijs roepen steeds dat lezen en voorlezen, al vanaf jongs af aan zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
Nou en niet alleen voor kinderen…
Bij voorlezen heb je een fijn moment van aandacht met je kind, of kinderen. Gezellig, je voelt je veilig en geborgen. Exclusieve aandacht van mama of papa! Wie wil dat nou niet?!
Door voor te lezen hoort je kind de melodie van de taal, leert het nieuwe woorden en hoort het hoe een zin is opgebouwd. Ze leren luisteren en een verhaal volgen, daarvoor moet je je kunnen concentreren op dat wat gezegd wordt door degene die voorleest. Je fantasie wordt geprikkeld en je zit helemaal in een verhaal.

Als je heel jong bent is een verhaal voorlezen misschien niet zo voor de hand liggend. Samen naar een boek kijken, het voelen aan speciale voelboeken en luisteren naar de geluiden die ‘knisperpagina’s’ maken als je erin knijpt is een beleving! Daarna komen de prentenboeken om te bekijken en de korte verhalen die speciaal voor jonge kinderen worden gemaakt. Voor iedereen is er wel wat te beleven op boekengebied.

Voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de taalontwikkeling en waar ouders het soms lastig vinden om hun kind voor te lezen is er de voorleesexpress. Dan komt er een vrijwilliger in het gezin om voor te lezen, thuis, op een openbare plek of in Coronatijd: online. Met ouders en kind samen lezen om taal en taalbegrip te verbeteren, een prachtig initiatief.

Veel leesplezier!

Kantoormanager aan huis gezocht!

Kantoormanager aan huis gezocht!

BEO logopedie is een praktijk met 10 enthousiaste logopedisten werkzaam op ongeveer 20 locaties in de regio Twente. Omdat ze het liefst hun vak uitoefenen is er binnen onze praktijk een kantoormanager die veel overige zaken voor ze uit handen neemt.
En deze mooie functie komt vrij!

Het is een veelzijdige functie welke ook nog in overleg met de 2 praktijkeigenaren aan te passen is met eventuele extra taken.

Functietaken die er zeker bij horen zijn:

–  Boekhoudkundige activiteiten zoals declareren, factureren e.d.
–  HR werkzaamheden
–  PR werkzaamheden
–  Bestellen van materialen
–  Organiseren van vergaderingen, uitjes enz.
–  Het maken en bijhouden van management info.
–  En van alles meer wat niet hoort bij het inhoudelijke deel van het vak, maar wel belangrijk is bij een organisatie.

Wie zoeken wij?

Iemand met MBO+ of HBO niveau die ongeveer 8 uur in de week werkt.
Dagen en verdeling van uren mag je zelf bepalen, want je werkt vanuit je eigen huis.
Daarnaast is het belangrijk dat je nauwkeurig kan werken en prioriteiten kan stellen.
Pro actief zijn en mee willen denken wat betreft de ontwikkeling van de praktijk is gewenst.
De computerprogramma’s waar, naast Office, mee gewerkt wordt zijn Intramed, Nmbrs, Twinfield en Trifact. Het is een pre als je hier al ervaring mee hebt.

Overleg is er maandelijks met de praktijkeigenaren, daarnaast is er zo’n 6-8 x per jaar een bijeenkomst met het hele team. Voor inhoudelijke zaken, maar ook de leuke uitjes horen hierbij. Deze bijeenkomsten zijn voornamelijk in de avond, voorheen altijd op een locatie, maar tegenwoordig ook regelmatig via teams.

Heb je interesse? Of vragen? Zin in een uitdaging? Schroom niet:
Voor vragen neem contact op met Esther (06-1973 1895) of solliciteer meteen via info@beologopedie.nl