PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT (Pivotal Response Treatment) BEO is de enige praktijk in de eerste lijn die PRT training geeft.

PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat.

Van nature nemen kinderen van jongs af aan veel initiatieven om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels toepassen.

De technieken die bij PRT (pivotal response treatment) worden geleerd, richten zich op het nemen van initiatief in het contact met een ander. Hierdoor ontstaat er meer wederkerigheid in de interactie. De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. De PRT behandeling richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief om contact te maken met anderen niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt bij hen gezien als een kernprobleem, dat van grote invloed is op hun verdere ontwikkeling. PRT richt zich op dit kernprobleem. Doordat de behandeling is gericht op kernwaardigheden, komen andere vaardigheden als vanzelf ook tot ontwikkeling.

PRT valt net als PECS (picture exchange communication system) onder Applied Behavior Analysis (ABA oftewel gedragstherapie) en is een wetenschappelijk bewezen interventie. De PRT behandeling is in 2005 overgekomen vanuit Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 400 hulpverleners opgeleid in de PRT, ook Milou Derkman en Angela Hoogstrate zijn hierin geschoold. In Twente zijn de organisaties die PRT aanbieden: Accare en Karakter. In de eerste lijn is BEO logopedie de enige in Twente die PRT geschoolde trainers heeft.