SGT Story Grammar Training

De oorspronkelijke Story Grammar Marker training is een werkwijze afkomstig uit Amerika en is ontwikkeld door Maryellen Rooney Moreau van MindWing Concepts (1991). 
SGT is een methodiek die gebruik maakt van een verhaalvlecht. De Verhaalvlecht is driedimensionaal waarbij het kind deze vast kan pakken. Bij het vertellen van een verhaal moet je alle belangrijke zaken vertellen zodat je begrepen wordt. De verhaalvlecht heeft voor al deze belangrijke zaken een tastbaar voorwerp in de verhaalvlecht. De driedimensionale verhaalvlecht geeft letterlijk houvast in het verhaal 
Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis hebben vaak moeite met het vertellen van verhalen, om de lijn van het verhaal vast te houden, hoofd van bijzaken te onderscheiden en de Story Grammar Training leert de kinderen met een TOS dit.  
Ook wordt de verhaalvlecht ingezet bij het begrijpend lezen, de verhaalvlecht geeft inzicht in een verhaal op micro en op macroniveau zodat een tekst doorgrond wordt en daardoor beter begrepen.