Samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten en logopedisten.

De samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Deze professionals werken samen om de fysieke, cognitieve en communicatieve vaardigheden van kinderen te verbeteren, zodat ze optimaal kunnen functioneren in hun dagelijks leven.

Kinderfysiotherapeuten richten zich op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen. Ze werken onder andere aan het verbeteren van de spierkracht, motorische coördinatie en balans.

Door middel van oefeningen en spel worden de kinderen gestimuleerd om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Deze professionals werken ook aan het verminderen van spierspanning en het herstellen van eventuele motorische beperkingen.

Ergotherapeuten daarentegen, concentreren zich op het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden en schrijven. Ze richten zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van het kind. Ze kunnen bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van de fijne motoriek, het leren omgaan met sensorische problemen of het aanleren van strategieën om dagelijkse taken te vergemakkelijken.

Ten slotte hebben we de logopedisten, die zich richten op de communicatieve vaardigheden van kinderen. Ze ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van taal, spraak, articulatie (uitspraak) en sociale communicatie. Logopedisten werken ook met kinderen die moeite hebben met het begrijpen en verwerken van taal, zoals kinderen met een verstandelijke beperking. Ze gebruiken verschillende technieken en oefeningen om de taalvaardigheden te stimuleren en te vergroten.

De samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten is van cruciaal belang omdat zij allemaal een andere expertise en benadering hebben. Ze werken vaak samen in multidisciplinaire teams, waarin ze hun kennis en vaardigheden combineren om een holistische benadering te bieden voor de ontwikkeling van het kind.

Deze samenwerking begint meestal met een uitgebreide observatie van de mogelijkheden van het kind, waarin elke professional zijn eigen specifieke gebied onderzoekt. Vervolgens bespreken ze de bevindingen en stellen ze gezamenlijk een behandelplan op dat is afgestemd op de individuele behoeften van het kind. Tijdens de behandeling is er regelmatig overleg en evaluatie, zodat ze de voortgang kunnen monitoren en indien nodig het behandelplan kunnen aanpassen.

Door samen te werken kunnen kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten de ontwikkeling van het kind op een meer holistische manier benaderen. Ze kunnen elkaar aanvullen en ervoor zorgen dat alle aspecten van de ontwikkeling van het kind worden aangepakt. Door hun expertise te combineren, kunnen ze effectievere interventies bieden en de beste resultaten behalen.

De samenwerking tussen deze therapeuten bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand heeft een positieve impact op het leven van deze kinderen en hun families. Het geeft hun de mogelijkheid om hun vaardigheden te verbeteren en te leren omgaan met hun beperkingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan alle aspecten van het dagelijks leven. Het is een waardevolle samenwerking die bijdraagt aan het bieden van de beste zorg en ondersteuning aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Logopedie

Logopedie is een essentieel vakgebied dat zich richt op de behandeling en begeleiding van mensen met spraak-, taal- en communicatieproblemen. Logopedisten spelen een cruciale rol bij het helpen van mensen, vooral kinderen, bij het ontwikkelen en verbeteren van hun communicatieve vaardigheden.

Er zijn twee belangrijke omgevingen waarin logopedie kan worden gegeven: in de praktijk en op school. Beide omgevingen hebben hun eigen unieke voordelen, maar in dit bericht wil ik focussen op de voordelen van logopedie in de praktijk ten opzichte van op school.

  1. Individuele aandacht: In een logopediepraktijk kunnen logopedisten zich volledig richten op de individuele behoeften en capaciteiten van de patiënt. Dit betekent dat ze een persoonlijke en op maat gemaakte behandeling kunnen bieden die gericht is op de specifieke uitdagingen waar de patiënt mee te maken heeft. Ouders zijn vaker aanwezig bij de behandeling in de praktijk waardoor de overdracht meteen plaatsvindt en er thuis effectiever geoefend kan worden en de behandeling korter duurt.
  2. Flexibiliteit: In een logopediepraktijk kunnen zowel de logopedist als de patiënt flexibel zijn in het plannen van afspraken. Dit geeft de mogelijkheid om behandelingen buiten de schooluren te plannen, waardoor het de leerlingen niet in conflict hoeft te komen met hun academische lessen. Op school is er vaak een vaste planning voor logopedie, wat kan resulteren in verlies van lestijd.
  3. Gespecialiseerde apparatuur: In een logopediepraktijk zijn er gespecialiseerde apparatuur en materialen beschikbaar om de logopedist te ondersteunen bij de behandeling en evaluatie van de patiënt. Dit omvat bijvoorbeeld gespecialiseerde software, tests en andere technologische hulpmiddelen. Op school is het mogelijk dat deze geavanceerde apparatuur en materialen niet beschikbaar zijn, wat de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling kan beïnvloeden.
  4. Rustige omgeving: Een logopediepraktijk biedt meestal een rustige en gestructureerde omgeving waarin patiënten zich kunnen concentreren op hun behandeling. Op school kunnen er veel afleidingen zijn, zoals andere leerlingen, geluiden en activiteiten, waardoor de patiënt zich moeilijk kan concentreren en het moeilijker kan zijn om vooruitgang te boeken.
  5. Volledige privacy: In een logopediepraktijk is er volledige privacy tussen de logopedist en de patiënt. Dit kan belangrijk zijn bij het bespreken van gevoelige onderwerpen of het uitvoeren van bepaalde therapeutische technieken. Op school kan de privacy beperkt zijn, vanwege de aanwezigheid van andere leerlingen en mogelijk personeel.

Hoewel logopedie op school zeker voordelen heeft, zoals gemak en toegankelijkheid, biedt logopedie in de praktijk unieke voordelen die kunnen resulteren in een betere behandeling en grotere vooruitgang voor de patiënten. Het is belangrijk om de individuele behoeften en omstandigheden te overwegen bij het bepalen van de meest geschikte omgeving voor logopedie.

Alles wat je moet weten over logopedie en OMFT-behandeling

Alles wat je moet weten over logopedie en OMFT-behandeling

Logopedie en OMFT-behandeling worden vaak in één adem genoemd, maar wat houden deze behandelingen eigenlijk in? In dit nieuwsbericht vertel ik je alles wat je moet weten over logopedie en de specifieke OMFT-behandeling.

Logopedie: meer dan alleen spraak- en taalproblemen

Logopedie is een paramedisch vakgebied dat zich bezighoudt met communicatie in de breedste zin van het woord. Hoewel veel mensen logopedie associëren met spraak- en taalproblemen, omvat het vakgebied veel meer dan dat. Logopedisten behandelen onder andere stemproblemen, slikproblemen, problemen met de ademhaling en zelfs lees- en spellingsproblemen. Het doel van logopedie is om de communicatie van de patiënt te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten.

OMFT-behandeling: verbeteren van de mondspieren

OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie) is een specifieke behandelmethode binnen de logopedie die zich richt op de spieren in en om de mond. Bij veel mondproblemen zoals slissen, duimen, afwijkend slikken en open mondgedrag spelen deze mondspieren een grote rol. Door middel van oefeningen en aanpassingen in het mondgedrag worden de spieren getraind en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de functie en het herstellen van het evenwicht tussen de spieren.

OMFT-behandeling kan worden toegepast bij zowel kinderen als volwassenen, afhankelijk van het specifieke probleem. De behandeling kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de situatie.

Waarom is een goede OMFT-behandeling belangrijk?

Een goede OMFT-behandeling kan diverse voordelen bieden. Ten eerste kan het helpen bij het oplossen van specifieke problemen zoals slissen en duimen. Hierdoor kan het zelfvertrouwen en de sociale interactie van de patiënt aanzienlijk verbeterd worden.

Daarnaast kan OMFT ook positieve gevolgen hebben op andere gebieden. Een goede mond- en tongfunctie heeft bijvoorbeeld invloed op de algehele gezondheid. Door het verbeteren van de ademhaling en het slikken kan de vitaliteit en het welzijn van de patiënt toenemen.

Conclusie

Logopedie en OMFT-behandeling gaan hand in hand als het gaat om het verbeteren van de communicatie en mondgezondheid van mensen met mondproblemen. Een goede OMFT-behandeling kan specifieke problemen aanpakken en heeft tevens positieve effecten op andere aspecten van het leven.

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

 

EHealth wordt steeds meer toegepast in de zorg. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online worden gegeven. Door de maatregelen rondom de coronacrisis waren veel logopedisten het afgelopen jaar genoodzaakt om behandelingen online uit te voeren. In korte tijd hebben zij zich deze, voor velen nieuwe, manier van behandelen eigen gemaakt. Met succes, het lijkt erop dat de telelogopedie ook na deze crisis een behandelmethode blijft waarvoor een patiënt kan kiezen. Daarnaast hebben de logopedisten van BEO logopedie ook de cursussen die voor de Coronapandemie altijd live werden gegeven omgezet naar een eHealth variant. De cursus voor ouders; praten doe je met z’n tweeën’ is op de huisbezoeken na, helemaal online te volgen (zie eerder nieuwsbericht) De gebarencursus is inmiddels via www.beo-academie.nl als e-learning te volgen. De voordelen zijn groot: geen oppas hoeven regelen als je samen met je partner de cursus moet volgen en op je eigen moment de computer opstarten en de gebaren oefenen. 

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie, die jaarlijks op 6 maart plaatsvindt, volledig in het teken van eHealth, ofwel elektronische toepassingen die patiënten en zorgverlener helpen om, vaak via internet of een app, met elkaar te communiceren. Op deze dag laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor patiënten jong en oud. Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander onderdeel uitgelicht.  

Online behandelen heeft veel voordelen; patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet. 

Logopedie helpt, altijd en overal! 

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken, die grote impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een patiënt. Door gespecialiseerde zorg te bieden vergroten logopedisten de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven, voor jong en oud. Bijvoorbeeld van afasiepatiënten na een beroerte of bij spraakstoornissen ten gevolge van een schisis. Logopedisten zorgen ervoor dat jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in spraak en taal niet achterblijven bij leeftijdgenootjes. 

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van aandoeningen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen coachen die regelmatig moeten presenteren. Verder houdt de logopedist zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorg instellingen.