Behandelingen

PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT (Pivotal Response Treatment) BEO is de enige praktijk in de eerste lijn die PRT training geeft.

PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat.

Van nature nemen kinderen van jongs af aan veel initiatieven om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels toepassen.

De technieken die bij PRT (pivotal response treatment) worden geleerd, richten zich op het nemen van initiatief in het contact met een ander. Hierdoor ontstaat er meer wederkerigheid in de interactie. De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. De PRT behandeling richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief om contact te maken met anderen niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt bij hen gezien als een kernprobleem, dat van grote invloed is op hun verdere ontwikkeling. PRT richt zich op dit kernprobleem. Doordat de behandeling is gericht op kernwaardigheden, komen andere vaardigheden als vanzelf ook tot ontwikkeling.

PRT valt net als PECS (picture exchange communication system) onder Applied Behavior Analysis (ABA oftewel gedragstherapie) en is een wetenschappelijk bewezen interventie. De PRT behandeling is in 2005 overgekomen vanuit Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 400 hulpverleners opgeleid in de PRT, ook Milou Derkman en Angela Hoogstrate zijn hierin geschoold. In Twente zijn de organisaties die PRT aanbieden: Accare en Karakter. In de eerste lijn is BEO logopedie de enige in Twente die PRT geschoolde trainers heeft.

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

 

EHealth wordt steeds meer toegepast in de zorg. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online worden gegeven. Door de maatregelen rondom de coronacrisis waren veel logopedisten het afgelopen jaar genoodzaakt om behandelingen online uit te voeren. In korte tijd hebben zij zich deze, voor velen nieuwe, manier van behandelen eigen gemaakt. Met succes, het lijkt erop dat de telelogopedie ook na deze crisis een behandelmethode blijft waarvoor een patiënt kan kiezen. Daarnaast hebben de logopedisten van BEO logopedie ook de cursussen die voor de Coronapandemie altijd live werden gegeven omgezet naar een eHealth variant. De cursus voor ouders; praten doe je met z’n tweeën’ is op de huisbezoeken na, helemaal online te volgen (zie eerder nieuwsbericht) De gebarencursus is inmiddels via www.beo-academie.nl als e-learning te volgen. De voordelen zijn groot: geen oppas hoeven regelen als je samen met je partner de cursus moet volgen en op je eigen moment de computer opstarten en de gebaren oefenen. 

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie, die jaarlijks op 6 maart plaatsvindt, volledig in het teken van eHealth, ofwel elektronische toepassingen die patiënten en zorgverlener helpen om, vaak via internet of een app, met elkaar te communiceren. Op deze dag laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor patiënten jong en oud. Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander onderdeel uitgelicht.  

Online behandelen heeft veel voordelen; patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet. 

Logopedie helpt, altijd en overal! 

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken, die grote impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een patiënt. Door gespecialiseerde zorg te bieden vergroten logopedisten de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven, voor jong en oud. Bijvoorbeeld van afasiepatiënten na een beroerte of bij spraakstoornissen ten gevolge van een schisis. Logopedisten zorgen ervoor dat jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in spraak en taal niet achterblijven bij leeftijdgenootjes. 

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van aandoeningen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen coachen die regelmatig moeten presenteren. Verder houdt de logopedist zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorg instellingen. 

 

preverbale logopedie Flesweigeraars

Preverbale logopedie:
Flesweigeraars, baby’s die niet van de borst af willen. 

 

De preverbale logopedisten in de praktijk krijgen regelmatig vragen over flesweigering, baby’s die niet uit de fles willen drinken. Vaak zijn moeders, die binnenkort weer aan het werk moeten en waar de baby de fles niet wil en alleen maar aan de borst wil drinken, zenuwachtig en soms ten einde raad. Want hoe moet dat als ze straks weer naar het werk moeten? De baby achterlaten bij de oppas en kinderopvang met de gedachte dat je baby niet wil drinken uit een fles is niet echt fijn. Vaders kunnen hierin de zorg niet overnemen, heel lastig! 
Prelogopedisten zijn gespecialiseerd en kunnen helpen! De preverbale logopedisten van BEO logopedie volgden de masterclass flesweigeren. Door inzicht in de nieuwste achtergronden, behandelmethoden en handvatten voor de begeleiding van ouders en behandeling van het kind, maken we samen met ouders een plan om de baby de fles te laten accepteren. Met een plan weten ouders wat ze moeten doen en door de voorlichting weten ze wat ze kunnen verwachten. We houden tijdens de uitvoering van het plan nauw contact met ouders om ze te ondersteunen zodat het opgezette plan uitgevoerd kan worden tot het gewenste resultaat. En dat resultaat is dat de baby uit de fles drinkt! 

 

Dus wanneer jouw baby (nog) niet uit de fles wil drinken, bel ons dan voor een afspraak. Met een verwijzing van de huisarts of jeugdarts (de arts op het consultatiebureau) komen we gewoon thuis meekijken en bespreken we de mogelijkheden. Soms is een kleine aanpassing voldoende. Heb je alle aanpassingen die je kon bedenken al geprobeerd? Dan stelt de prelogopedist samen met jullie een plan op en geeft daarbij de achtergronden aan zodat je weet waarom je wat doet. 
Wil je vrijblijvende tips en advies? Mail ons dan via info@beologopedie.nl of app ons op de telefoonnummers van Milou of Angela, te vinden bij de contactgegevens 

Leer zelf de taalontwikkeling van uw kind stimuleren! 

Komende dinsdag, 18 januari 2022, start de oudercursus Praten doe je met zn Tweeën, de Hanen methodiek voor de tweede keer online! 
Tijdens de cursus ‘Praten doe je met z’n Tweeën cursus leren ouders hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleertDe online cursusavonden worden afgewisseld met de individuele leermomenten waarbij een van de cursusleidsters/logopedisten bij je thuiskomt om je in de dagelijkse situatie te coachen via video-feedback. 
Dat je nu online kan leren om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren heeft een aantal voordelen: Je hebt geen reistijd én je hebt geen oppas nodig voor de hele avond! En sinds de Corona-pandemie is haast iedereen gewend aan online bijeenkomsten. 
Voor wie is deze cursus? Voor ouders die; het contact met hun kind willen verbeteren, willen leren om alledaagse bezigheden te gebruiken voor de communicatie met je kind, willen leren om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Wanneer de kinderen een taalachterstand hebben of een taalontwikkelingsstoornis en tussen de 2 en 6 jaar zijn en nog niet praten of maximaal in twee-woordzinnen kom je als ouders voor deze cursus in aanmerking. 
 
De Hanen methodiek heeft een oudercursus “Praten doe je met z’n Tweeën Deze cursus voor ouders is een stap-voor-stapcursus om de communicatie met uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders. Het is plezierig als beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen. 
 
Inhoud van de cursus. 
De cursus bestaat uit een combinatie van online groepsbijeenkomsten en live huisbezoeken. Tijdens de acht online bijeenkomsten worden communicatieprincipes uitgelegd en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de taalverwerving van uw kind verloopt en hoe u de communicatieprincipes thuis kunt toepassen. Tijdens de drie huisbezoeken zullen wij samen met u bekijken in hoeverre u de theorie kunt toepassen in de omgang met uw kind en krijgt u concrete tips om het contact met uw kind te verbeteren. Dit doen wij met behulp van video-opnames en directe coaching. 
 
Cursusleiders 
De cursus wordt gegeven door de in de methodiek gespecialiseerde logopedisten: Milou Derkman en Angela Hoogstrate. Ze zijn beiden iedere cursusavond aanwezig. 
 
Waar en wanneer 
De volgende cursus start na de zomervakantie 2022 (bij voldoende aanmeldingen.) Nog voor de zomervakantie organiseren we een informatieavond waarin meer informatie over de inhoud van de cursus wordt gegeven en ook vragen aan de cursusleidsters kan worden gesteld  
Informatie en aanmelden 
Voor informatie of direct aanmelden voor de informatieavond kunt u Milou of Angela een mail sturen: info@beologopedie.nl, dan nemen zij contact met u op. 
 
Vergoeding 
Logopedie en deze oudercursus worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. 
BEO Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland 

Preverbale logopedie

WAT IS PREVERBALE LOGOPEDIE EIGENLIJK?

Preverbale logopedie: logopedie voordat het kind is begonnen met praten. De positieve effecten van logopedie op zowel korte als langere termijn zijn de meeste mensen wel bekend. Vooral bij kinderen kun je met de inzet van logopedische begeleiding mooie resultaten bereiken. Ook bij kinderen onder de twee jaar kan logopedie gewenst zijn. Dit wordt preverbale (“voor het spreken”) logopedie genoemd en is een specialistische vorm van logopedie. Problemen met slikken, drinken en eten kunnen bij jonge kinderen grote zorgen geven. Gelukkig kan preverbale logopedie hier de oplossing voor zijn.