Afwijkende mondgewoonten, OMFT

OMFT (oro-myofunctionele therapie) is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de mondspieren. Afwijkende mondgewoonten zoals; mondademen, duim-/speen-/vingerzuigen en slissen, kunnen in combinatie met een foutieve slikgewoonte leiden tot een afwijkende tandstand. Bijvoorbeeld dat tussen de boventanden en de ondertanden een grote ruimte te zien is, wanneer de boventanden voorbij de ondertanden staan noemen we dit een overbeet 
Een afwijkende tandstand wordt door een tandarts of orthodontist verholpen door een beugel. Een beugel is niet altijd effectief genoeg, vooral wanneer de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. De oorzaken van dit probleem kunnen voortkomen uit de verkeerde mondgewoonten het duim- speen-of vingerzuigen, tongpersen, verkeerd slikken en of de verkeerde tongplaatsing.  Dan kunnen na een beugeltraject de tanden toch weer verkeerd gaan staan. Met OMFT pakken we de oorzaak van de problemen aan, waardoor het effect van de beugel wordt versterkt en een terugval niet zal plaatsvinden.