PECS staat voor Picture Exchange Communication System

PECS staat voor Picture Exchange Communication System

PECS staat voor Picture Exchange Communication System

BEO logopedie werkt al sinds 14 jaar volgens de methodiek PECS. 

PECS staat voor Picture Exchange Communication System, het uitwisselen van plaatjes om te communiceren, en is een ondersteunend communicatiemiddel waarbij diverse communicatieve vaardigheden worden aangeleerd met behulp van afbeeldingen, dit kunnen foto’s zijn of pictogrammen.  

Een groot voordeel van het communiceren met PECS is dat het kinderen uitnodigt zelf initiatief te nemen tot communicatie en interactie. We willen dat de kinderen in hun communicatie minder afhankelijk zijn van een ander. Met behulp van PECS  kunnen kinderen leren plaatjes uit te wisselen met de communicatiepartner om zo te krijgen wat ze willen hebben. Het initiatief voor de communicatie geven we aan het kind zelf. Hierdoor kunnen vaardigheden als contact zoeken, interactie en spontane communicatie al op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd. 

Deze methode heeft als basis de toegepaste gedragstherapeutische principes: de ABA (Applied Behavior Analysis) In praktijk is dit het belonen van goede vaardigheden zodat het kind weet dat ze er meer van moeten doen omdat het werkt! Wij ondersteunen de kinderen om in kleine stapjes vaardigheden op te doen waarbij het gewenste gedrag wordt beloond met natuurlijke beloning.  

PECS staat voor Picture Exchange Communication System

De PECS-training is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door A. Bondy en L. Frost en bestaat uit zes fasen van oplopende moeilijkheid, de volgende opsomming is een korte en bondige samenvatting van dat wat er in een fase wordt geleerd: 

In fase 1 leert het kind een plaatje aan de communicatiepartner te geven om een voorwerp te krijgen. Het kind werkt met twee volwassenen: de communicatieve partner en de fysieke partner. Deze laatste helpt hem de juiste bewegingen te maken, we noemen dat ook wel schaduwhulp. Deze persoon ondersteunt het kind en kijkt goed naar wat het kind wil en blijft buiten de communicatie. 

In fase 2 leert het kind afstand nemen van zijn PECS-map en de communicatiepartner, om te voorkomen dat de communicatie aan één persoon gekoppeld wordt. De fysieke partner is niet meer nodig. 

Fase 3 is belangrijk: het kind leert de plaatjes van elkaar te onderscheiden. 

In fase 4 leert het kind om met diverse plaatjes een zin te maken. Op de zin-strip (een reepje kunststof met klittenband) plaatst het kind het plaatje ik wil plus het plaatje appel. De communicatiepartner en het kind tikken samen de plaatjes aan, en de partner zegt de woorden voor het kind: “Ik wil een appel”. (jij spreekt de woorden uit die het kind niet kan zeggen maar wel verteld door middel van het gebruik van de plaatjes of foto’s) 

In de fases 5 en 6 wordt de zinsbouw steeds verder uitgebreid: Ik wil rode limonade, ik zie een schaap, ik wil het grote, groene blokje.   

Daarnaast leren de kinderen gedurende de PECS training andere vaardigheden zoals het om hulp vragen, wachten, antwoord geven op vragen, ja of nee antwoorden, en een beloningssysteem. 

Ouders die meer informatie willen over dit communicatiemiddel, of willen weten wat PECS voor hun kind kan betekenen, kunnen hierover contact opnemen met Angela Hoogstrate of Milou Derkman, de telefoonnummers staan bij de contacten. 

Vacature (all round) logopedist Twente , locaties Delden-Goor

Vacature (all round) logopedist Twente , locaties Delden-Goor

 

Kom je net van de opleiding of heb je meer ervaring in het vak? BEO logopedie biedt jou de mogelijkheid om je verder te ontplooien. Wij zoeken iemand voor onze locaties in Delden en Goor. We hebben plek voor een fulltimer, maar ook een kleiner dienstverband is een optie!

Wij nodigen iedereen die een uitdaging zoekt in het multidisciplinair werken op een “eigen” locatie, van harte uit te solliciteren. Of je nu een startende logopedist bent of al ervaren, je bent van harte welkom. In overleg is er van alles mogelijk, wat wil jij?

BEO logopedie bestaat uit een team van 10 logopedisten en daarnaast word je ondersteund door onze praktijkondersteuner.

 

Je krijgt een goed loon voor een vast aantal uren. Ook bieden wij bij een vast contract een pensioenregeling aan. Je krijgt een eigen werktelefoon en hebt een eigen IPad en een laptop tot je beschikking. De praktijklocatie is voorzien van de meest recente behandelmaterialen.

 

Wij zijn BEO logopedie. Een logopediepraktijk met specialisaties in de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking o.a. kinderen met syndromen. Ook geven wij logopedische zorg in de vrije vestiging aan mensen, voornamelijk kinderen, met uiteenlopende hulpvragen. Denk aan articulatie en fonologische stoornissen, beginnende geletterdheid, problemen met slikken en andere reguliere logopedische problemen.

 

Spreekt het je aan of heb je vragen? Neem contact op met Angela of Milou via info@beologopedie of via 06-20085169.

Vacature (all round) logopedist Twente (tijdelijk)

Vacature (all round) logopedist Twente
(tijdelijke functie i.v.m. zwangerschapsverlof vanaf maart 2023, mogelijkheid tot verlenging)

Kom je net van de opleiding of heb je meer ervaring in het vak? BEO logopedie biedt jou de mogelijkheid om je verder te ontplooien. Wij zoeken iemand voor 3 dagen per week, op de locaties Denekamp, Beuningen en Geesteren
Wij zoeken in eerste instantie iemand voor zwangerschapsvervanging, deze periode start begin maart 2023 en eindigt in augustus 2023. Bij wederzijds goed bevallen is er uitzicht op een vaste aanstelling.

Wij nodigen iedereen die een uitdaging zoekt in het multidisciplinair werken op een “eigen” locatie, van harte uit te solliciteren. Of je nu een startende logopedist bent of al ervaren, je bent van harte welkom. In overleg is er van alles mogelijk, wat wil jij?
BEO logopedie bestaat uit een team van 10 logopedisten en daarnaast word je ondersteund door onze praktijkondersteuner.

Je krijgt een vast bedrag per uur en wordt niet op basis van gedeclareerde behandelingen betaald. Ook bieden wij bij een vast contract een pensioenregeling aan. Wij werken met een rooster van een half uur waarin je 25 minuten behandeld, daarnaast krijg je per behandeling extra administratietijd. Voor jouw werk als logopedist krijg je een eigen werktelefoon en heb je een IPad en een laptop tot je beschikking. De praktijklocatie is voorzien van de meest recente behandelmaterialen.

Wij zijn BEO logopedie. Een logopediepraktijk met specialisaties in de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking o.a. kinderen met syndromen. Ook geven wij logopedische zorg in de vrije vestiging aan mensen, voornamelijk kinderen, met uiteenlopende hulpvragen. Denk aan articulatie en fonologische stoornissen, beginnende geletterdheid, problemen met slikken en andere reguliere logopedische problemen.

Stuur uw sollicitatie naar: info@beologopedie.nl

Bijblijven met bijscholing Logopedisten! 

Bijblijven met bijscholing Logopedisten! 

Logopedisten hebben meerdere manieren waarop ze bijgeschoold worden. Ze nemen deel aan zogenoemde kwaliteitskringen die 6 keer per jaar, meestal in de avonduren, plaatsvinden. Daar zien ze collega logopedisten en volgen dan heel gestructureerd een vergadering bij, waarbij kennis delen, casuïstiek en vernieuwde inzichten vaak centraal staan. Daar leer je van. Ook volgen we jaarlijks bijscholing, deze bijscholing kiezen we zelf. Zijn er gebieden in de logopedie waar nieuwe inzichten zijn, is er een gebied waar je je verder in wil scholen, dan kiezen we daar de cursus en nascholing op uit. 

Zo zijn de collega’s geschoold in de OMFT: de Oro Myo Functionele Therapie. Therapie gericht op de spierkrachten in het mondgebied, die zorgen voor een juiste balans in spierkracht waardoor tanden netjes in de rij staan en niet naar voren komen door bijvoorbeeld een tong die bij de slik steeds tegen de tanden aan duwt. Voor deze therapie worden kinderen die een verkeerde slik hebben, die voornamelijk door de mond ademen of een andere verstoorde spierspanning in het mondgebied hebben vaak doorgestuurd door tandartsen en orthodontisten. OMFT: de Oro Myo Functionele Therapie

De bijscholing die eerder door Milou en Angela werd gevolgd heet PRT, Pivotal Response Treatment, een methode die zich richt op motivatie en communicatie bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. (ASS of kortweg Autisme) Kinderen leren door veel initiatief te nemen, om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze alle verschillende communicatieve vaardigheden zoals de ander aankijken, beurten nemen in het gesprek, ze leren de sociale regels zoals niet door elkaar heen praten en ze oefenen met het leren gebruiken van taal. 

Kinderen met een stoornis in het Autistisch spectrum nemen dat initiatief minder vaak en daardoor missen ze de natuurlijke leermomenten in de communicatie. In de PRT leert de logopedist hoe ze ouders en kinderen deze leermomenten wel laat ervaren op een natuurlijke manier. De PRT wordt tegenwoordig vaak ingezet en is een hele mooie aanvulling op de methodieken die we al een hele periode toepassen in de praktijk.   

Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

Kwaliteit in de logopedie

Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

 

Alle BEO logopedie logopedisten van Enschede tot Goor, Delden tot Albergen zijn zeer gemotiveerd om de kinderen die bij ons in behandeling komen, te helpen. En wanneer de behandeling door een BEO collega moet worden overgenomen dan kan dat heel makkelijk. Zelfs bij de speciale logopedie zoals PRT-behandeling of de pre verbale logopedie. 

Die makkelijke overdracht tussen collega’s hebben we altijd praktisch opgepakt door onderling onze kennis te delen, door casuïstiek te bespreken en onderling werkgroepen op te zetten. In het administratieve gedeelte konden we, vonden wij, nog stappen maken. 

kwaliteit logopedieGaat de administratieve overdracht wel zo soepel? Om dit te weten hebben we gevraagd aan een audit bureau om ons onder andere hierop te toetsen.  

Deze toets gaat dan niet over de praktische behandelingen, juist de administratieve handelingen en overdracht werden bekeken. 

De privacy van iedereen hielden we allemaal goed in de gaten. Anoniem werden de dossiers gekozen en daarna doorgenomen.  

En wat blijkt? Onze dossiers van de logopedisten in Geesteren, Albergen, Diepenheim, Delden, Goor, Bentelo, Hengevelde, Enschede, Denekemap en Markelo zijn allemaal gemakkelijk over te nemen door de collega logopedisten! 

Dit gaat ook op voor de OMFT-behandeling, de pre verbale/prelogopedie behandeling, de behandelingen via PROMPT, PRT, de behandeling van de kinderen met het syndroom van Down of kinderen met AS stoornissen; eigenlijk al onze behandelingen. 

PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT (Pivotal Response Treatment) BEO is de enige praktijk in de eerste lijn die PRT training geeft.

PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat.

Van nature nemen kinderen van jongs af aan veel initiatieven om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels toepassen.

De technieken die bij PRT (pivotal response treatment) worden geleerd, richten zich op het nemen van initiatief in het contact met een ander. Hierdoor ontstaat er meer wederkerigheid in de interactie. De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. De PRT behandeling richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief om contact te maken met anderen niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt bij hen gezien als een kernprobleem, dat van grote invloed is op hun verdere ontwikkeling. PRT richt zich op dit kernprobleem. Doordat de behandeling is gericht op kernwaardigheden, komen andere vaardigheden als vanzelf ook tot ontwikkeling.

PRT valt net als PECS (picture exchange communication system) onder Applied Behavior Analysis (ABA oftewel gedragstherapie) en is een wetenschappelijk bewezen interventie. De PRT behandeling is in 2005 overgekomen vanuit Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 400 hulpverleners opgeleid in de PRT, ook Milou Derkman en Angela Hoogstrate zijn hierin geschoold. In Twente zijn de organisaties die PRT aanbieden: Accare en Karakter. In de eerste lijn is BEO logopedie de enige in Twente die PRT geschoolde trainers heeft.

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

Dag van de logopedie in het teken van eHealth 

 

EHealth wordt steeds meer toegepast in de zorg. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online worden gegeven. Door de maatregelen rondom de coronacrisis waren veel logopedisten het afgelopen jaar genoodzaakt om behandelingen online uit te voeren. In korte tijd hebben zij zich deze, voor velen nieuwe, manier van behandelen eigen gemaakt. Met succes, het lijkt erop dat de telelogopedie ook na deze crisis een behandelmethode blijft waarvoor een patiënt kan kiezen. Daarnaast hebben de logopedisten van BEO logopedie ook de cursussen die voor de Coronapandemie altijd live werden gegeven omgezet naar een eHealth variant. De cursus voor ouders; praten doe je met z’n tweeën’ is op de huisbezoeken na, helemaal online te volgen (zie eerder nieuwsbericht) De gebarencursus is inmiddels via www.beo-academie.nl als e-learning te volgen. De voordelen zijn groot: geen oppas hoeven regelen als je samen met je partner de cursus moet volgen en op je eigen moment de computer opstarten en de gebaren oefenen. 

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie, die jaarlijks op 6 maart plaatsvindt, volledig in het teken van eHealth, ofwel elektronische toepassingen die patiënten en zorgverlener helpen om, vaak via internet of een app, met elkaar te communiceren. Op deze dag laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor patiënten jong en oud. Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander onderdeel uitgelicht.  

Online behandelen heeft veel voordelen; patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet. 

Logopedie helpt, altijd en overal! 

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken, die grote impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een patiënt. Door gespecialiseerde zorg te bieden vergroten logopedisten de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven, voor jong en oud. Bijvoorbeeld van afasiepatiënten na een beroerte of bij spraakstoornissen ten gevolge van een schisis. Logopedisten zorgen ervoor dat jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in spraak en taal niet achterblijven bij leeftijdgenootjes. 

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van aandoeningen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen coachen die regelmatig moeten presenteren. Verder houdt de logopedist zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorg instellingen. 

 

prentenboek

Prentenboeken in alle talen

Prentenboeken in alle talen

We zijn als logopedisten van BEO logopedie al enthousiast over de VoorleesExpress. En nu heeft de VoorleesExpress weer zo’n mooi initiatief om kinderen te helpen genomen. Maar wat is eigenlijk de VoorleesExpress? De VoorleesExpress is een stichting die ervoor zorgt dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Door de inzet van vrijwilligers die willen ondersteunen is dit alles mogelijk. De vrijwilliger ontmoet het gezin twintig keer; bijvoorbeeld bij het gezin thuis, online of op een openbare plek, zoals de bibliotheek. Samen met de ouders gaat de vrijwilliger aan de slag met taal en (voor)lezen en streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Aanmelden kan via de site van de VoorleesExpress. Ook vrijwilligers die willen voorlezen, kunnen ze altijd gebruiken!

De VoorleesExpress gelooft net als de logopedisten van BEO logopedie in de kansen van meertaligheid. En omdat er voor een grote groep ouders onvoldoende aansprekend materiaal is waarop zij in hun eigen taal, en op hun eigen manier, aan de slag kunnen heeft stichting VoorleesExpress het initiatief genomen om prentenboeken te laten vertalen zodat ze toegankelijk worden voor anderstalige en/of laaggeletterde ouders en hun kinderen.

Op de site www.prentenboekeninalletalen.nl vind je audio-vertalingen van mooie prentenboeken. Deze vertalingen zijn met veel liefde gemaakt door vrijwilligers en worden door hen aan je voorgelezen. Het zijn prachtige prentenboeken; onder andere het prentenboek van het jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ maar ook klassiekers zoals Woeste Willem, het prentenboek dat we gebruiken bij de taaltherapie Story Grammar Training bij bijvoorbeeld kinderen met een TOS, een taalontwikkelingsstoornis.

De audio-vertalingen van de boeken zijn in echt veel talen te horen. Van onder andere Tigrinya, Arabisch, Zweeds, Fries en ook in Gebarentaal!

Wat een mooi initiatief om iedereen van mooie prentenboeken te kunnen laten genieten!

Dat de VoorleesExpress werkt lees je hier: https://voorleesexpress.nl/assets/VoorleesExpress-2019-factsheet.pdf

Certificering

Certificering

Alles moet tegenwoordig een keurmerk hebben. Zo zijn de behandelmethodes evidence based of practice based. Wat betekend dat het nut en de werking van een methode is bewezen vanuit onderzoek of vanuit werken met de methode in de praktijk.

Ook de hele praktijk kan worden gekeurd en dat kan door middel van een audit. Bij een audit komen een soort testers/ leraren/auditors kijken in de praktijk en onderzoeken ze de praktijk op het volgen van de richtlijnen die er voor de logopedisten is opgesteld.

Ze kijken bijvoorbeeld naar de ingevulde dossiers, daar staan alle gegevens van de behandeling, het logopedische plan met de doelstellingen in als ook de werkwijzen en wat er gedaan moet worden, nu en de volgende keren. Zo kan bij uitval door ziekte een collega de behandeling zo overnemen.

Het is handig om af en toe weer even met elkaar te hebben over de dossiers. Afgelopen week hebben we daarvoor een dame van HCA een auditbureau uitgenodigd om ons weer helemaal te informeren over de laatste regels. En dat klinkt natuurlijk saai, een ochtend over administratie praten en dan in de middag bezig met de administratie. Nu staan wel weer alle neuzen dezelfde kant op en hebben we elkaar na lange tijd weer eens live gezien. (Natuurlijk met in achtneming van alle geldende Corona maatregelen) hebben we gezamenlijk een lekkere lunch gehad en zijn we weer helemaal bijgepraat! Dank aan dagbehandeling BrumBrum voor het beschikbaar stellen van de Coronaveilige ruimte! Waar we allemaal op afstand van elkaar konden zitten.

Laat de audit maar komen!

Leer zelf de taalontwikkeling van uw kind stimuleren! 

Komende dinsdag, 18 januari 2022, start de oudercursus Praten doe je met zn Tweeën, de Hanen methodiek voor de tweede keer online! 
Tijdens de cursus ‘Praten doe je met z’n Tweeën cursus leren ouders hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleertDe online cursusavonden worden afgewisseld met de individuele leermomenten waarbij een van de cursusleidsters/logopedisten bij je thuiskomt om je in de dagelijkse situatie te coachen via video-feedback. 
Dat je nu online kan leren om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren heeft een aantal voordelen: Je hebt geen reistijd én je hebt geen oppas nodig voor de hele avond! En sinds de Corona-pandemie is haast iedereen gewend aan online bijeenkomsten. 
Voor wie is deze cursus? Voor ouders die; het contact met hun kind willen verbeteren, willen leren om alledaagse bezigheden te gebruiken voor de communicatie met je kind, willen leren om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Wanneer de kinderen een taalachterstand hebben of een taalontwikkelingsstoornis en tussen de 2 en 6 jaar zijn en nog niet praten of maximaal in twee-woordzinnen kom je als ouders voor deze cursus in aanmerking. 
 
De Hanen methodiek heeft een oudercursus “Praten doe je met z’n Tweeën Deze cursus voor ouders is een stap-voor-stapcursus om de communicatie met uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders. Het is plezierig als beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen. 
 
Inhoud van de cursus. 
De cursus bestaat uit een combinatie van online groepsbijeenkomsten en live huisbezoeken. Tijdens de acht online bijeenkomsten worden communicatieprincipes uitgelegd en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de taalverwerving van uw kind verloopt en hoe u de communicatieprincipes thuis kunt toepassen. Tijdens de drie huisbezoeken zullen wij samen met u bekijken in hoeverre u de theorie kunt toepassen in de omgang met uw kind en krijgt u concrete tips om het contact met uw kind te verbeteren. Dit doen wij met behulp van video-opnames en directe coaching. 
 
Cursusleiders 
De cursus wordt gegeven door de in de methodiek gespecialiseerde logopedisten: Milou Derkman en Angela Hoogstrate. Ze zijn beiden iedere cursusavond aanwezig. 
 
Waar en wanneer 
De volgende cursus start na de zomervakantie 2022 (bij voldoende aanmeldingen.) Nog voor de zomervakantie organiseren we een informatieavond waarin meer informatie over de inhoud van de cursus wordt gegeven en ook vragen aan de cursusleidsters kan worden gesteld  
Informatie en aanmelden 
Voor informatie of direct aanmelden voor de informatieavond kunt u Milou of Angela een mail sturen: info@beologopedie.nl, dan nemen zij contact met u op. 
 
Vergoeding 
Logopedie en deze oudercursus worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. 
BEO Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland