kinderboeken week

Elk jaar zijn er twee heel bijzondere weken in het jaar: De nationale voorleesdagen in januari en de kinderboeken week in oktober.
Dit jaar is het thema van de kinderboeken week: ‘worden wat je wil.’
De kinderboeken week is dit jaar van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021.

Voorlezen en zelf lezen, iedere logopedist, pedagogisch medewerker in de kinderopvang, leerkracht basisonderwijs en ook leerkrachten op het voorgezet onderwijs roepen steeds dat lezen en voorlezen, al vanaf jongs af aan zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
Nou en niet alleen voor kinderen…
Bij voorlezen heb je een fijn moment van aandacht met je kind, of kinderen. Gezellig, je voelt je veilig en geborgen. Exclusieve aandacht van mama of papa! Wie wil dat nou niet?!
Door voor te lezen hoort je kind de melodie van de taal, leert het nieuwe woorden en hoort het hoe een zin is opgebouwd. Ze leren luisteren en een verhaal volgen, daarvoor moet je je kunnen concentreren op dat wat gezegd wordt door degene die voorleest. Je fantasie wordt geprikkeld en je zit helemaal in een verhaal.

Als je heel jong bent is een verhaal voorlezen misschien niet zo voor de hand liggend. Samen naar een boek kijken, het voelen aan speciale voelboeken en luisteren naar de geluiden die ‘knisperpagina’s’ maken als je erin knijpt is een beleving! Daarna komen de prentenboeken om te bekijken en de korte verhalen die speciaal voor jonge kinderen worden gemaakt. Voor iedereen is er wel wat te beleven op boekengebied.

Voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de taalontwikkeling en waar ouders het soms lastig vinden om hun kind voor te lezen is er de voorleesexpress. Dan komt er een vrijwilliger in het gezin om voor te lezen, thuis, op een openbare plek of in Coronatijd: online. Met ouders en kind samen lezen om taal en taalbegrip te verbeteren, een prachtig initiatief.

Veel leesplezier!