IMH (Integrale Vroeghulp)

IMH (Integrale Vroeghulp)

 

IMH (Integrale Vroeghulp) is een holistische benadering van zorg en behandeling voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. IMH streeft ernaar om tijdig interventies te bieden aan kinderen en hun families, om zo de ontwikkeling van het kind optimaal te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van IMH is logopedie. De logopedisten van BEO logopedie benaderen de kinderen en de gezinnen vanuit de IMH visie.

Vroege interventie met behulp van logopedie is van cruciaal belang, omdat het de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden kan ondersteunen. Taalontwikkeling is zoals jullie vast weten namelijk essentieel voor de sociale interactie, cognitieve ontwikkeling en daardoor ook het leren op school. Door tijdig logopedische behandelingen te starten en ondersteuning te krijgen kunnen eventuele communicatieproblemen aangepakt worden, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en beter kan functioneren in de sociale omgeving.

De logopedisten van BEO logopedie werken samen met andere professionals, zoals kinderartsen, psychologen, pedagogen, en professionals uit andere disciplines zoals fysiotherapie en ergotherapie. Samen vormen zij een multidisciplinair team dat zich richt op de totale ontwikkeling van het kind.

Kortom, IMH en logopedie vormen een belangrijk onderdeel van de zorg en behandeling voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Logopedie speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de communicatieve vaardigheden van het kind, en door vroege interventie kunnen mogelijke communicatieproblemen effectief aangepakt worden.