Landelijke dag NVPL 2022 van de Nederlandse vereniging van preverbale logopedisten 

Landelijke dag preverbale logopedisten 2022

Landelijke dag preverbale logopedisten NVPL 2022 van de Nederlandse vereniging van preverbale logopedisten 

De werkgroep NVPL Twente, de afdeling Twente van de Nederlandse vereniging van de pre verbale logopedisten, heeft in 2022 de onderwerpen voor de landelijke dag NVPL mogen inbrengen en heeft alle sprekers benaderd.  

 

Dit was nogal een klus, overlap met andere onderwerpen die eerder aan bod zijn geweest moesten worden vermeden. De eigen contacten in ons netwerk hebben we benaderd en hebben vanuit de Infant Mental Health (IMH) insteek Ingrid Klaassen bereid gevonden die de relatie tussen eetproblemen en de ouder-kind relatie besprak. De basis van de IMH zijn door onze logopedisten Milou Derkman en Angela Hoogstrate gevolgd en vanuit onze samenwerking met het ziekenhuis MST in Enschede was ze bereid om hierover te komen vertellen. Zo fijn dat er zoveel kennis is in de regio en dat we daar mee kunnen overleggen en samenwerken bij de begeleiding van onze cliënten. 

 

Rita Maris van de boeken Overleven met ARFID en ARFID te lijf, ervaringsdeskundige wilde ons bijpraten over de stand van zaken in het land met betrekking tot ARFID en kon ons op het hart drukken dat de vroege begeleiding door een prelogopedist/ pre verbaal logopedist van de kinderen met selectief eetgedrag zo belangrijk is om ARFID te voorkomen. Selectieve eters ontwikkelen namelijk meer dan eens de stoornis ARFID. Een stuk bewustwording van de problemen die de gezinnen met kinderen en volwassenen met ARFID liep zo over in het verhaal van de IMH-filosofie, een stoornis als ARFID is niet alleen van degene die het heeft, maar een probleem waar het hele gezin mee te maken heeft.  


preverbale logopedisten

Ook hadden we een spreker over de SOS approach, heel inhoudelijk voor ons als preverbale logopedist. Heel interessante informatie waarbij ook sensorische informatieverwerking en de informatie vanuit onze cursus van vorige week van Thomas Fondelli weer samen kwam!

Als uitsmijter hadden we Leontine Uijthof, Lactatiekundige IBCLC uit Hengelo. Die spreekt zo gemakkelijk en ze heeft altijd ‘props’ bij zich zoals een babypop en een nepborst om te het verhaal te ondersteunen en uitleg te geven. Deze informatie hadden we al eerder in onze werkgroep live in Enschede mogen horen en zien. Hier hebben we als pre logopedisten ook weer heel erg veel van geleerd.  

Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

Kwaliteit in de logopedie

Kwaliteit in de logopedie en wat is dat dan? 

 

Alle BEO logopedie logopedisten van Enschede tot Goor, Delden tot Albergen zijn zeer gemotiveerd om de kinderen die bij ons in behandeling komen, te helpen. En wanneer de behandeling door een BEO collega moet worden overgenomen dan kan dat heel makkelijk. Zelfs bij de speciale logopedie zoals PRT-behandeling of de pre verbale logopedie. 

Die makkelijke overdracht tussen collega’s hebben we altijd praktisch opgepakt door onderling onze kennis te delen, door casuïstiek te bespreken en onderling werkgroepen op te zetten. In het administratieve gedeelte konden we, vonden wij, nog stappen maken. 

kwaliteit logopedieGaat de administratieve overdracht wel zo soepel? Om dit te weten hebben we gevraagd aan een audit bureau om ons onder andere hierop te toetsen.  

Deze toets gaat dan niet over de praktische behandelingen, juist de administratieve handelingen en overdracht werden bekeken. 

De privacy van iedereen hielden we allemaal goed in de gaten. Anoniem werden de dossiers gekozen en daarna doorgenomen.  

En wat blijkt? Onze dossiers van de logopedisten in Geesteren, Albergen, Diepenheim, Delden, Goor, Bentelo, Hengevelde, Enschede, Denekemap en Markelo zijn allemaal gemakkelijk over te nemen door de collega logopedisten! 

Dit gaat ook op voor de OMFT-behandeling, de pre verbale/prelogopedie behandeling, de behandelingen via PROMPT, PRT, de behandeling van de kinderen met het syndroom van Down of kinderen met AS stoornissen; eigenlijk al onze behandelingen. 

Ontwikkelingen Covid-19

Ontwikkelingen Covid-19: Online behandelen, onze gebarencursus: Nederlands met Gebaren, NmG is omgezet naar een e-learning en daarnaast bieden we de Hanenmethodiek Praten doe je met z’n tweeën, oudercursus online aan!  

 

In de tijd dat Covid-19 ons land en heel de wereld in zijn greep had konden we de meeste logopedische behandelingen online doen. De OMFT behandeling, het behandelen van verkeerde mondgewoonten en een verkeerde slik, bleek hiervoor uitermate geschikt. En zelfs de preverbale logopedie, het begeleiden van baby’s en heel jonge kinderen met drink en slikproblemen konden we online begeleiden. We werden allemaal heel creatief: tijdens de behandeling verstopten we letters in ons eigen huis en gingen met de camera op zoek naar die ene klank!  

 

Voor een aantal behandelingen, zoals voor de heel jonge kinderen waren de online behandelingen wat minder geschikt. En ook voor de cursussen die we geven stonden we voor een uitdaging. De oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’, de Hanen methodiek, werd vanuit de Hanen organisatie in Canada omgezet naar een online cursus. 
Inmiddels hebben we zelf kunnen ervaren dat een mix van online avonden en live huisbezoeken om ouders te coachen voor iedereen, zowel ouders als logopedisten, heel goed te doen is. Ouders geven aan dat de online cursus heel prettig is: ze hadden geen reistijd en er is geen oppas nodig én wel de volle aandacht voor alle technieken en theorieën. De filmpjes van de ouders met hun eigen kind zijn online ook goed te volgen. Dat we de laatste avond in overleg met iedereen (ook vanwege de toen versoepelde maatregelen) ook live samen konden beleven was fijn! Deze variatie van de online PDMT (Praten doe je met z’n tweeën) cursusavonden in combinatie met live bezoeken is een blijvertje!  

 

Onze Gebarencursus, de basiscursus NmG/Nederlands met Gebaren, kon ook niet doorgaan. Onze cursusruimte in Hengelo is ruim, maar tijdens de lock-down was er natuurlijk niets live mogelijk. Daarom zijn we tijdens deze periode bezig geweest met het ontwikkelen van een e-learning NmG. Voor deze e-learning gebarencursus hebben we alle theoretische informatie over communicatieve vaardigheden, het hoe en waarom je spraak zou ondersteunen met gebaren en alles wat we tijdens de live cursus aan de orde laten komen omgezet naar online modules. Daarnaast hebben we heel erg veel filmpjes gemaakt met alle gebaren die we aan bod laten komen tijdens de live cursus. De lijst met gebaren hebben we uitgebreid en we hebben veel meer film opgenomen. Deze e-learning wordt steeds uitgebreid, naar vraag en ideeën van de cursisten voegen we meer en meer gebaren toe.  
De gebarencursus: e-learning basisgebaren NmG bieden we via de BEO academie aan. Ben je geïnteresseerd en denk je dat gebaren jouw communicatie met je kind kunnen verbeteren? Neem eens een kijkje op de site www.beo-academie.nl!