Logopedie ook voor baby’s?

Logopedie ook voor baby’s?

Als de gewone cliënten bij ons komen en ze horen dat we ook bij baby’s op bezoek gaan krijgen we vaak de vraag: baby’s, die kunnen toch nog niet praten? En inderdaad dat kunnen ze nog niet. Daar komt de pré-verbaal logopedist of ook wel prelogopedist genoemd, dan ook niet voor.

Om baby’s en hun ouders te mogen helpen moet je als logopedist extra scholing onder andere op het gebied van de algehele ontwikkeling van baby’s, de drinkontwikkeling, kauwontwikkeling, start van de hapjes, speekselverlies en ‘flesweigeren’ hebben gevolgd. Daarnaast wordt er verwacht dat je de kennis in praktijk brengt en een heel aantal uren per jaar de baby’s met drinkproblemen behandelt, om de kennis ook in praktijk te brengen. Voor dit stuk van de logopedie is een speciaal kwaliteitsregister, hierin zijn de prelogopedisten Milou Derkman en Angela Hoogstrate ook ingeschreven.

De hulpvraag bij baby’s ligt meer op het gebied van drinkproblemen of het leren kauwen.

Daarbij kan je denken aan kinderen met syndromen die slecht drinken, prématuur geboren kinderen of kinderen die een hersenbeschadiging hebben waardoor het drinken uit borst of fles niet gemakkelijk gaat. Er kunnen problemen zijn met de spierspanning, waardoor het zuigen, kauwen en slikken lastig kunnen zijn. Echter ook baby’s die zich verder goed ontwikkelen maar moeite hebben met bijvoorbeeld de hapjes van de lepel of problemen hebben met kauwen kunnen verwezen worden voor preverbale logopedie.

De baby’s die worden aangemeld voor preverbale logopedie komen via de jeugdarts van de GGD (het consultatiebureau), de huisarts maar ook veel verwijzingen komen via de kinderarts. Voor de prelogopedie is een verwijzing ook echt nodig, er moet eerst worden uitgesloten of er ook onderliggende medische problemen zijn die aandacht nodig hebben. Daarna mogen wij bij de baby’s thuiskomen; baby’s zien we voornamelijk in de thuissituatie.

Ook de overgang van de borst naar de fles kan problemen geven. En dat is lastig wanneer je als moeder weer wilt gaan werken! Als moeder kan je behoorlijk in de problemen worden gebracht wanneer je dan in de pauzes niet even naar je baby kan om te voeden.

Om ouders daarbij te kunnen helpen hebben we ook weer extra bijscholing, de masterclass ‘flesweigeren’ gevolgd.

Wij blijven ons bijscholen en volgen steeds de laatste ontwikkelingen op de voet, we hebben regelmatig overleg met de kinderartsen en ook logopedisten in het ziekenhuis om de overgang van de drinkbegeleiding van het ziekenhuis naar thuis goed te laten verlopen.

Meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!