Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per email. Afhankelijk van de woonplaats, hulpvraag en voorkeuren voor dagen en tijden, zal een van onze logopedisten een intakegesprek met je plannen. Wij zijn direct toegankelijk, een verwijzing van een arts is niet altijd nodig. 

Tijdens dit intakegesprek ontvangen wij graag; 

  • eventueel deverwijzing van de arts 
  • eventuele informatie van verwijzers of onderzoeksinstanties
  • inzage in een geldig legitimatiebewijs van uw kind

Bij de kinderen met complexere problematiek kan het zijn dat de behandeling in de thuissituatie van het kind plaatsvindt. Hiervoor is altijd een specifieke aanvraag van de arts nodig.