Zijn jullie gekwalificeerd?

Alle BEO logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister. We volgen veel (bij)scholingen en iedere logopedist heeft naast de brede basiskennis zijn eigen specialisatie. We zijn aangesloten bij onze vakvereniging, de NVLF (De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) Ook is elke collega geschoold in EHBO bij kinderen en hebben allen de cursus meertaligheid en de cursus huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd.