Sensorische informatie verwerking (SI), de prikkelverwerking

Allemaal prikkels krijgen we via ruiken, proeven, horen, zien, voelen, binnen via onze zintuigen. Al die zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Prikkelverwerking wordt ook wel ‘sensorische informatieverwerking’ (SI) genoemd. Deze sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Reageert uw kind heel sterk op bijvoorbeeld geluiden, aanraken en geur, of juist minder sterk, dan kan dat invloed hebben op onder andere de wederkerige communicatie, articulatie en eetgedrag. 
Ook kan dat invloed hebben op de manier waarop de buitenwereld op uw kind reageert.  
Omdat er niet altijd een duidelijke oorzaak gevonden kan worden, worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend. Door een sensorisch profiel op te stellen kunnen we inzicht krijgen in de manier waarop de sensorische informatieverwerking verloopt en kan er in de behandeling aandacht aan worden besteed.