PRT Pivotal Response Treatment

De afkorting PRT staat voor Pivotal Response Treatment’, een behandeling gericht op communicatie en motivatie voor kinderen en jongeren en volwassenen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of nauwelijks initiatief tonen.
Met de motiverende technieken van de PRT wordt de gerichtheid op de ander en het nemen van initiatief in contact gestimuleerd, waardoor er meer wederkerigheid ontstaat in de interactie.  De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. Plezier staat voorop in het leren van deze communicatieve vaardigheden, omdat wordt aangesloten bij de interesse van het kind of de jongere.