PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’.

Een spraakproductiestoornis wordt vanuit de PROMPT methode gezien als een stoornis in het bewust uitvoeren van spraakbewegingen, door stoornissen in planning, coördinatie en uitvoering van bewegingspatronen van de spraak. 

 

PROMPT wordt toegepast als een methode bij de verbetering van spraakproductie van kinderen met diverse stoornissen, waaronder hoorstoornissen, apraxie, vertraagde spraakontwikkeling, verbale ontwikkelingsdyspraxie (bij kinderen met het downsyndroom), autismespectrumstoornissen en cerebrale parese (Hayden, 2004). 

 

Werkend volgens de PROMPT methode kijken we vooral naar het motorische probleem. De spraakbeweging staat bij deze benadering centraal. Met PROMPT werken we niet vanuit klinkers of medeklinkers in de spraak, we kijken naar de beweging die je moet maken om de klanken uit te kunnen spreken. 
Met de technieken kunnen we van buitenaf hulp bieden waarbij we de spieren ondersteunen bij het vormen van klanken door actief manipuleren/bewegen van de spiergroepen. 

 

De logopedist gebruikt hierbij één hand voor steun aan het hoofd van de patiënt en één hand voor de manipulatie van de spraakbewegingen en om posities aan te duiden. De sieren die worden gebruikt voor de articulatie krijgen hierdoor van buitenaf prikkels die leiden tot feedback die voelbaar is, ook in de beweging van de spieren. Zo ervaart de patiënt de juiste volgorde van (spier) bewegingen die nodig zijn voor de vorming van spraakklanken en woorden.