Nederlands met Gebaren

Nederlands met Gebaren 

NmG staat voor Nederlands ondersteund met Gebaren. De gebaren die we gebruiken zijn dezelfde als in de Nederlandse Gebarentaal.  

In het NmG ondersteunen wij de gesproken taal met gebaren. De visuele ondersteuning van het gebaar helpt de kinderen die moeite hebben met spreken. Ze horen het woord en daarbij zien ze ook het gebaar met dezelfde betekenis van dat woord.  
Omdat de motorische ontwikkeling van het spreken later ontwikkeld dan het maken van de beweging met de handen kunnen de kinderen ook sneller het gebaar nadoen dan het woord goed zeggen.  
De voordelen van het gebruik van gebaren op een rijtje gezet: 
 • Gebaren heb je altijd bij de hand
 • De verstaanbaarheid van het kind wordt vergroot doordat het zichzelf duidelijk kan maken met gebaren 
 • Door slechthorendheid, auditieve verwerkingsproblemen en of taalbegripsproblemen geeft de verbale taal te weinig informatie. Vaak is het kijken, het visuele kanaal sterker ontwikkeld, dan is een combinatie van gebaren en de gesproken taal een manier om het begrijpen van de taal te vergemakkelijken
 • Het tempo van het spreken ligt minder hoog wanneer we er gebaren bij maken. Doordat we langzamer gaan praten, krijgen de kinderen meer tijd om te begrijpen wat er wordt gezegd.
 • Gebaren maken stimuleert de communicatie 
  Bij niet of nauwelijks sprekende kinderen is dit een middel om de aandacht van de spraak te halen en toch te communiceren, frustratie verminderd want je kan je wél duidelijk maken!
 • Het vergroten van de woordenschat 
  Door het samenvoegen van horen, spreken en bewegen onthoud en gebruik je sneller nieuwe woorden. 
 • Bij woordvindingsproblemen kan het gebaar de woorden als het ware makkelijker ‘oproepen’ uit het geheugen. 
 • Gerichtheid, het oogcontact wordt door het gebruik van gebaren uitgelokt.
  Je ziet door de gerichtheid dat je gebaren gezien zijn, wanneer je alleen spreekt is het veel lastiger om zeker te weten dat je bent gehoord.