Lees en spellingsproblemen

Vaak kun je al vroeg merken dat je kind lees- en spellingsproblemen heeft. Ze kennen bijvoorbeeld weinig letters of de problemen komen in de familie voor. Sommige kinderen hebben moeite om de namen van de kleuren te onthouden. Tijdens de 5-jarigen screening die onder andere in de Hof van Twente nog wordt uitgevoerd wordt er gekeken naar de prille leesontwikkeling om de signalen van lees en spellingsproblemen op tijd te zien en de leerling door te verwijzen voor behandeling.  

 

Voorbeelden van problemen waaraan je de lees- en spellingsproblemen zou kunnen herkennen: 
Je kind heeft in groep 2 moeite met het hakken en plakken van woorden. 
Rijmen gaat moeizaam 
Het horen van de afzonderlijke klanken is lastig, je kind kan niet vertellen welke klank hij of zij aan het begin van een woord hoort. 
Je kind schrijft in groep 3 ‘hius’ in plaats van ‘huis’. 
Het lukt je kind niet om in groep 4 de spellingsregels toe te passen. 
Je kind leest traag of maakt veel fouten bij het lezen. 

 

Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen te weten;  
Auditieve verwerkingsproblemen 
Spraakproblemen 
Grammaticale problemen 
Problemen met de betekenisverlening 
De gevolgen hiervan kunnen zijn: problemen bij het aanvankelijk (groep 3) en voortgezet lezen (groep 4 e.v.), spellingsproblemen door een gebrekkig inzicht in klank- en woordstructuren en problemen met leesbegrip (woordenschat, zinsbegrip, verhaalbegrip). 

 

Al in groep 2 kunnen onze logopedisten met je kleuter aan de slag. Zo begint je kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 en het leren lezen. Ook in hogere groepen helpen we met het leren lezen, spellen en begrijpend lezen. 

 

Binnen de behandeling werken we met verschillende methodes en kijken we goed naar waarin het kind is geïnteresseerd en wat aansluit bij de leervoorkeuren van het kind.