Fonologische stoornissen de methodes Hodson en Päden en Metaphon.

Een fonologische stoornis is een probleem met het tijdig aanleren van de spraakklanken van een taal; een vertraagde fonologische ontwikkeling.
Wanneer een kind de uitspraak van de klanken nog ontwikkelt kan je een kind wel eens ‘tip’ horen zeggen terwijl het kind ‘kip’ bedoeld. Dit zijn patronen die je tegenkomt wanneer het kind de klank /k/ achter in het woord nog niet beheerst, de klank wordt vereenvoudigd naar een klank die wel uitgesproken kan worden in deze opeenvolging van klanken om het woord kip te maken.
Op het moment dat de klanken langere tijd niet correct gemaakt worden, waarbij er geen andere problemen zijn, spreken we van een fonologische stoornis.

We verwachten dat een normaal ontwikkelend kind van vier jaar geen vereenvoudiging meer gebruikt.
Doordat een aantal spraakklanken nog niet worden beheerst en op een andere manier worden uitgesproken kan het zijn dat het kind niet of slecht verstaan wordt door de omgeving. Ouders begrijpen het kind meestal wel of weten waar het kind het over heeft.
Er zijn verschillende redenen waarom een fonologische stoornis kan ontstaan. Sommige kinderen hebben moeite met het horen van het verschil tussen spraakklanken, sommige kinderen hebben nog onderontwikkelde mondmotoriek en spreken we van mond motorische stoornissen, ook kan het kind denken dat hij de juiste klank produceert maar dezenklank anders uitspreekt.

Daarbij kunnen een aantal klanken en woorden bij het leren van de taal verkeerd zijn opgeslagen.
De methodes die we gebruiken om de fonologische stoornis te verhelpen zijn Hodsen en Päden voor heel jonge kinderen. Wanneer de kinderen iets ouder zijn kunnen we ook de methode Metaphon inzetten. Beide methodes zijn gestructureerd en geven ouders handvatten om thuis verder te kunnen oefenen. Vaak korte momenten oefenen, helpt de fonologische stoornis sneller te verhelpen. Hiervoor hebben we onder andere de materialen van Fono-Log met voor ouders informatie over de behandeling en oefenvormen zodat je eenvoudig thuis ook aan de slag kan.