Down syndroom

De begeleiding van kinderen met Down Syndroom is een specialisatie binnen de logopedie. De kinderen met DS (Downsyndroom) ontwikkelen op een andere manier, de spraak- en taalontwikkeling verloopt vertraagd, het eten en drinken gaat anders. De preverbale logopedisten binnen BEO zijn ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met het downsyndroom en kunnen daardoor de specifieke problemen begeleiden vanuit de prelogopedie. 
Het stimuleren van de spraak en taalontwikkeling doen we met verschillende methodes. 
De kinderen met DS zijn visueel ingesteld, hier steken we op in. We gebruiken onder andere Nederlands met Gebaren, NmG (waar we ook een e-learning voor hebben opgezet zodat ouders en andere betrokkenen dit thuis op eigen tempo onder de knie kunnen krijgen), leespraat, PROMPT en Taal in Blokjes.