BEO logopedie, spraakmakende kwaliteit!

Behandelovereenkomst/Algemene voorwaarden

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als (ouder/verzorger van een) cliënt een behandelovereenkomst afgesloten. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en wijze van vergoeding.

Behandel– en oefenafspraken
De logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts of specialist ofwel via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Komt u via de DTL, dan heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandelend logopedist draagt zorg voor de informatieoverdracht aan de verwijzer en eventuele derden. Voor een succesvol verloop van de behandeling is het noodzakelijk dat thuis regelmatig geoefend wordt en dat gegeven adviezen in de praktijk worden gebracht. Na verloop van tijd zal de behandeling geëvalueerd worden en besloten worden tot voortzetting dan wel afronding van de behandeling. Gedurende de behandeling zal voortdurend sprake zijn van overleg.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De declaratie van de behandeling wordt bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u niet of onvoldoende verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Voor aan-huis-behandelingen en/of pré-logopediebehandelingen geldt een toeslag. Het tarief per zitting is vastgesteld door de NZA.

Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en afzeggen van afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30- 17.30 uur op telefoonnummer: 053 – 45 00 530. U kunt een bericht achterlaten.

Privacy
Wij hanteren het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Ontevreden?
Bent u ontevreden over een behandeling? Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als zij niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit? Dan is er een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie.

Download hier onze klachtenfolder als pdf-document.

Dossier
Uw gegevens worden volgens wettelijke bepaling bewaard.
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de behandelafspraken en betalingsvoorwaarden.
Ik geef de logopedist toestemming voor informatie-uitwisseling met derden.

Plaats:
Zorgverzekeraar:
Datum:
Verzekerdennummer:
Naam:
Mailadres:
Handtekening:

Wanneer ik van verzekering, huisarts dan wel adres verander stel ik de logopedist daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.