In onze praktijk werken we met 7 logopedisten en een kantoormanager. Alle logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Anne-Marie Braunius

logopedist
Bentelo-Hengevelde

Tel: 06 – 52 71 13 62
E-mail: anne-marie@beologopedie.nl

Sinds 1987 ben ik werkzaam als logopedist; destijds gestart met een eigen praktijk en vervolgens altijd werkzaam geweest in het (speciaal) basisonderwijs als preventief- en behandelend logopedist. 4 jaar geleden ben ik gestart bij BEO logopedie op de locatie in Hengevelde en Bentelo.Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Daarnaast vind ik het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen om goede zorg te kunnen leveren. Dit doe ik door bij-/en nascholingen te volgen en deel uit te maken van de Dyslexiekring. Tevens sta ik geregistreerd in het dyslexieregister van de NVLF en mijn specialisme is het behandelen van kinderen met lees- en/of spellingsproblemen. Ook help ik graag kinderen met spraak- en taalproblemen; het ontwapenende en de originaliteit van kinderen fascineert mij en geeft mij veel energie. Ik vind het dan ook belangrijk om een fijne en vertrouwde omgeving te creëren voor de kinderen waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen. 

Angela Hoogstrate

logopedist – praktijkeigenaar
Goor en omgeving

Tel: 06 – 20 08 51 69
E-mail: angela@beologopedie.nl

Na mijn diplomering in 1997 ging ik naar Zuid-Duitsland om daar een logopediepraktijk op te zetten. Bij terugkomst in Nederland kon ik aan het werk bij het Audiologisch Centrum in Hengelo waar ik in een multidisciplinair team werkte en het gehoor en de spraak en taalontwikkeling van veel kinderen heb onderzocht. In 2001 ging ik een nieuwe uitdaging aan en mocht ik kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking behandelen in een team met verschillende andere therapeuten. Van daaruit startten collega Milou en ik onze eigen praktijk BEO logopedie.

Vanwege de meervoudige problematiek bij de kinderen met een ontwikkelingsachterstand heb ik de afgelopen jaren allerlei cursussen gedaan op het gebied van het coachen van ouders, Down-syndroom, vroegtijdige interventie, gebruik van ondersteunende gebaren, jonge kinderen met autisme en eet-drink therapie. Ik heb de specialisatie preverbale logopedie en werk graag vanuit de IMH-visie in jonge gezinnen.  

Kyra Beernink

logopedist
Denekamp

Tel: 06 – 24 53 02 73
E-mail: kyra@beologopedie.nl

In 2015 heb ik de opleiding Logopedie afgerond aan de HAN te Nijmegen. Ik heb werkervaring opgedaan tijdens een waarneming in het verzorgingshuis, maar ben nu enkele jaren aan het werk in de vrije vestiging. Ik zie cliënten van peuterleeftijd tot ver in de tachtig.  

Mijn visie is dat iedereen zich zou moeten kunnen uiten op zijn of haar manier. Ik geef mensen graag een stem, die boodschappen kan overbrengen naar de luisteraar. Tegenwoordig kunnen we ook niet meer om de digitalisering heen. Schriftelijke boodschappen worden steeds belangrijker in onze maatschappij en ik ben blij dat ik cliënten mag begeleiden in hun lees- en schrijfontwikkeling. 

Nicole Geers

praktijkondersteuner

Tel: 06 – 19 73 18 95
E-mail: nicole@beologopedie.nl

Mijn naam is Nicole Geers en ik woon in Enschede.
Sinds december 2022 werk ik met veel plezier vanuit huis als kantoormanager voor Beo Logopedie.
O.a. de financiële administratie, HR en PR-werkzaamheden en het organiseren van vergaderingen en uitjes behoren tot mijn takenpakket.

Daarnaast hou ik alle managementinformatie bij en probeer ik zoveel mogelijk randzaken uithanden te nemen.

Wat mijn werk het allerleukst maakt is de diversiteit. Naast een aantal routinematige taken zijn er ook steeds ad hoc zaken waar ik dan weer in kan duiken en waar ik over mee mag denken.

Milou Derkman

logopedist – praktijkeigenaar
Enschede en omgeving

Tel: 06 – 16 08 02 57
E-mail: milou@beologopedie.nl

In 1999 ben ik afgestudeerd als logopedist en kon gelijk aan het werk in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Ik heb zowel met kinderen als volwassenen gewerkt en het samenwerken met andere zorgverleners rondom een persoon om zo het beste resultaat te halen spreekt mij heel erg aan. Vanwege de meervoudige problematiek bij deze doelgroep heb ik de afgelopen jaren allerlei cursussen gedaan op het gebied van Down-syndroom, vroegtijdige interventie, gebruik van ondersteunende gebaren,  jonge kinderen met autisme en eet-drink therapie.  Ik heb de specialisatie preverbale logopedie gedaan en werk graag in jonge gezinnen.  

Het bieden van de beste zorg is de reden geweest om in 2008 BEO logopedie te starten. De uitdaging voor mij in het vak ligt er te zijn voor het kind en zijn ouders en ze zo goed mogelijk te helpen hun kind optimale ontwikkelingskansen te geven. Juist dit samenwerken met ouders en andere hulpverleners rondom een gezin is mijn kracht.  

 

Corine Wolbers

logopedist – klinisch linguïst
Delden

Tel: 06 – 47 43 62 50
E-mail: corine@beologopedie.nl

Mijn naam is Corine Wolbers. Sinds 1995 ben ik werkzaam als logopedist in diverse praktijken, waaronder een eigen praktijk, en de revalidatie. In 1997 heb ik mijn universitaire opleiding Taalwetenschappen afgerond. Vanaf 2009 werk ik met veel plezier bij Beo Logopedie in Delden en je kunt mij tegenkomen in het gezondheidscentrum Delden en op IKC Magenta. Inmiddels ben ik ook een trotse moeder van 3 dochters.

De logopedie is voortdurend in ontwikkeling en die volg ik op de voet. Iedere client en zorgvraag is anders en boeiend en dit vraagt zorg op maat. Samen tot een optimaal resultaat komen, geeft mij veel voldoening. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende logopedische problemen. Mijn kracht ligt bij spraak- en taalproblematiek, lees- en spellingsproblemen en verbetering van het stemgebruik.

Lisanne Gelen

logopedist
Hengelo-Goor-Diepenheim

Tel: 06-24 57 12 96
E-mail: lisanne@beologopedie.nl

Ik ben in 2022 afgestudeerd als logopedist aan de HAN in Nijmegen. Al direct na mijn afstuderen mocht ik aan het werk bij BEO logopedie op verschillende locaties, zowel op scholen als in de praktijk.
Ik vind het werken met kinderen het leukste aan dit vak. Tijdens mijn opleiding heb ik mij dus ook vooral gericht op de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Ik heb stages gelopen in de praktijk, maar ook op peutergroepen waar kinderen in groepjes behandeld worden. De afwisseling hierin vind ik dan ook erg leuk.
Binnen mijn behandelingen vind ik het belangrijk dat een kind zich fijn voelt en vrij om zich te uiten. Hier steek ik mijn energie in en dat geeft vaak ook mooie resultaten!

Lindy Egbers

logopedist
Goor-Delden

Tel: 06 24 17 99 46
E-mail: Lindy@beologopedie.nl

Ik ben Lindy Egbers en ik woon in Goor.

In 2023 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de HAN in Nijmegen. Ik heb ervaring opgedaan tijdens mijn stage in een vrije vestiging waarbij ik vooral werkte met (meertalige) kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook heb ik ervaring opgedaan in het cluster-2 onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Vanaf Januari 2024 ben ik begonnen bij BEO logopedie in Delden en in Goor.

Ik haal veel energie uit het behandelen van kinderen. Ieder kind is anders en groeit op zijn eigen manier en dat maakt het vak zo divers en mooi. Ik vind het een uitdaging voor mezelf om de behandelingen leuk in te richten, zodat kinderen met plezier naar logopedie toe gaan.

Daarnaast vind ik de communicatie met ouders, leerkrachten en eventueel andere hulpverleners onmisbaar in dit vak. Door samen te werken behaal je de mooiste resultaten.