Corona update
12 maart 2020
Vacature
9 oktober 2020

Corona update 2

Wij willen als praktijk ervoor zorgen dat de corona piek uitdooft.
We nemen de zorgplicht naar onze cliënten, maar ook naar onze omgeving serieus.

Dit houdt in dat we in ieder geval per direct cliëntencontact gaan vermijden tot 6 april 2020.

De geplande afspraken worden vervangen door telefonische consulten/tele-logopedie middels facetime/ skype/ whatsapp videobellen: alle cliënten die een afspraak hebben staan worden door de behandelend therapeut op de afgesproken tijd gebeld. Dit geldt ook voor de kinderen die op school een logopedie afspraak hebben.
Met iedereen wordt het lopende behandeltraject besproken, suggesties gedaan voor ‘thuis oefeningen’ of in samenspraak met ouders nieuwe doelen opgesteld voor het behandeltraject dat gaat volgen na 6 april.
De groepsbehandelingen vervallen allemaal.

Alvast dank voor het begrip en hopelijk kunnen we er op deze manier toch nog voor jullie zijn.

Met vriendelijke groet, Team BEO logopedie